KAJ OVE MADSEN A/S
Skive
Virksomhedsprofil
Entreprenørfirma Kaj Ove Madsen A/S
Bjørnevej 4
7800 Skive

CVR nr. 10019036

Telefon: 97 52 70 00
Telefax: 97 52 77 89
E-Mail: kom@kajovemadsen.dk

Etableringsår: 1973
Arbejdsområder
Kaj Ove Madsen A/S opfører alt inden for byggeri efter mottoet "intet er for stort – intet er for småt". Det vil sige, at vi påtager os opgaver i såvel totalentrepriser, hovedentrepriser som fagentrepriser, samt regningsarbejder i alle størrelser.

Kaj Ove Madsen A/S projekterer også byggerier i samarbejde med bygherren, således at denne efter henvendelse til os, modtager et nøglefærdigt projekt alene ved at skulle definere sine ønsker og behov til byggeriet.

Kaj Ove Madsen A/S har på grund af sine kvalitetsbyggerier oparbejdet en fast kundekreds, der har glæde af, at de efter henvendelse til os kan få både et tilbud, et overslag eller et hvilket som helst arbejde udført i løbet af meget kort tid, uden at det generer deres produktion.

Hvad vil vi
Kaj Ove Madsen A/S vil opfylde de ønsker vore kunder har for såvel angår kvalitet, afleveringstidspunkt som pris. Kvaliteten vil blive sikret gennem en kvalitetssikringshåndbog, hvor hele byggeriet er under nøje kontrol med hensyn til arbejdets udførelse, evt. skade på de leverede materialer samt kvaliteten af disse.

Afleveringstidspunktet overholdes ved en konstant opfølgelse af byggeriet, således at vi konstant er ajourført med byggeriets stade og udførelsestidspunkterne for de efterfølgende stadier i byggeriet.

Prisen sikres ved, at bygherren ved byggemøderne orienteres om, hvilke indvirkninger eventuelle ønsker om ændringer i byggeriet vil få på den aftalte pris.

Organisation
Organisationen i Kaj Ove Madsen A/S er opbygget således, at der under direktør Martin Finderup er følgende afdelinger: Bogholderi, salgsafdeling, tegnestue, indkøb og produktion.
I produktionsafdelingen udpeger produktionschefen en medarbejdende sjakformand for hvert fag, der omfatter støbere, elementmontører, murere, tømrer og smede.
Sjakformanden har direkte reference til produktionschefen.

Det er produktionsafdelingens opgave at sørge for, at arbejdet udføres i den mest rationelle rækkefølge, såvel angår underentreprenører som egne arbejder

KAJ OVE MADSEN A/S - Bjørnevej 4 - 7800 Skive - Tlf. +45 97 52 70 00
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk